Pedair yn ysbrydoli

Tîm o bedair o ferched yw Llysgenhadon y Coleg Cymraeg yn Abertawe eleni.

Grug yn ennill Cadair Abertawe

Fe arhosodd y Gadair Ryng-golegol yn Abertawe, wrth i un o fyfyrwyr y Brifysgol gipio’r brif wobr …

Y Bad yn y Bae – llong ymchwil newydd y Brifysgol

Fe fydd ymwelwyr â maes Eisteddfod yr Urdd ym Mae Caerdydd yn cael cyfle i weld llong newydd sy’n …

Y gorau am sgiliau Cymraeg

Mae myfyrwraig sy’n astudio ar gyfer gradd mewn Bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Abertawe wedi derbyn …

Y gorau am sgiliau Cymraeg

Mae myfyrwraig sy’n astudio ar gyfer gradd mewn Bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Abertawe wedi derbyn …

O Abertawe i helpu’r Scarlets!

Mae Brengain Jones wedi bod yn cydweithio â rhai o enwau mwya’r byd rygbi, diolch i’w chwrs ym …

Gwneud gradd – a hybu’r Gymraeg

Yn ogystal â dilyn cwrs gradd yn y Gymraeg yn Abertawe, mae Laura Hughes yn cael profiad …

Gwobr Gwyn Thomas – am astudiaeth o’i waith

Roedd ennill Gwobr Goffa Gwyn Thomas gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am ei thraethawd estynedig …

Gradd newydd i ateb gofynion Cymru heddiw

Mae Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe’n cynnig cyfle i astudio am radd newydd ac arloesol o fis …

Megan – llais llawn-amser i’r Gymraeg

Mae Megan Colbourne yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur ac at greu ychydig o hanes – hi yw Swyddog …